Letsel bij sport en spel

Sport is gezond maar gaat ook gepaard met de nodige risico’s. Overtredingen, ongelukken en andere onrechtmatige gedragingen kunnen leiden tot onder meer letselschade. De vraag is wanneer deze gedragingen als onrechtmatig kunnen worden aangemerkt, zodat op grond van onrechtmatige daad de schade kan worden verhaald. 

 

Aansprakelijkheid in sport- en spelsituaties

Het bijzondere bij sport- en spelsituaties is echter dat andere normen kunnen gelden dan in het gewone maatschappelijke verkeer. Een sliding, linkse directe of een armklem zijn in de sport geoorloofd (afhankelijk van welke sport) en leiden niet direct tot aansprakelijkheid. Terwijl deze gedragingen tijdens het winkelen wel ongeoorloofd worden geacht. 


De essentie is dus wanneer zijn deze gedragingen niet langer rechtmatig binnen sport- en spelsituaties. De kern is gelegen in de vraag tot hoever je de gedragingen over en weer van elkaar in de situatie mag verwachten. Tegelijkertijd gelden in de verhouding toeschouwers – sporter, organisator – atleet, fabrikant – sporter andere regels voor aansprakelijkheid dan bij sporters onderling.

 

Zelf het slachtoffer van sportletsel

Indien U schade heeft geleden en deze schade raakvlakken heeft met de sport is het goed om gespecialiseerde rechtsbijstand te zoeken. Wij hebben ruime ervaring op dit gebied. Leg uw schade aan ons voor en wij geven U gratis inzicht in de mogelijkheden die U heeft om de schade te verhalen. Neem gratis en vrijblijvend contact met ons op.

Onze specialisten

  • Mr Remco Wortel
    +31 (0)73 691 19 79
    +31 (0)6 143 878 68
  • Mr Gijs Volders
    + 31 (0)73 691 19 79

Laatste nieuwsberichten