Op welke voetbalschoenen speelt Özil dit seizoen?  30-10-2012

Door Lars Westhoff

Op 12 oktober 2012 heeft de Voorzieningenrechter te Amsterdam zich uitgesproken over de vraag of Mesut Özil1 met Adidas voetbalschoenen mag spelen. Het antwoord was ontkennend2.

Feiten
Sinds 30 oktober 2008 hebben Nike en Özil3 een sponsorovereenkomst gesloten die zou eindigen op 31 juli 2012. Nike betaalde aan Özil een vergoeding en Özil was verplicht om tijdens trainingen, wedstrijden en clinics voetbalschoenen te dragen van Nike. In de sponsorovereenkomst is een zogenaamd “matching right” opgenomen. Dit recht houdt in dat 180 dagen na afloop van de sponsorovereenkomst Nike het recht heeft om kennis te nemen van sponsoraanbiedingen van andere merken en dat aanbod te evenaren.

Op 5, 9 en 26 augustus 2012 speelde Özil wedstrijden op schoenen van Adidas zonder dat Özil aan Nike het sponsoraanbod van Adidas kenbaar had gemaakt. Nike kan hierdoor haar “matching right” niet uitoefenen, waarop Nike de situatie aan de Voorzieningenrechter heeft voorgelegd4.

Oordeel
De Voorzieningenrechter acht het niet aannemelijk dat een speler van het niveau Özil voetbalschoenen draagt zonder dat hij daarvoor een vergoeding ontvangt die vergelijkbaar is met de vergoeding die Nike betaalde. De Voorzieningenrechter acht het daarom aannemelijk dat Özil reeds een sponsorovereenkomst heeft gesloten met Adidas. Dit echter zonder dat Nike de mogelijkheid heeft gehad om haar “matching right” uit te oefenen.

De Voorzieningenrechter veroordeelt Özil om te voldoen aan de sponsorovereenkomst en derhalve Nike de gelegenheid te geven haar “matching right” uit te oefenen of gedurende 180 dagen na afloop van de sponsorovereenkomst te spelen op voetbalschoenen zonder zichtbaar merk. Voor iedere dag dat Özil niet aan de veroordeling voldoet, verbeurt Özil een dwangsom van € 150.000,- per dag, met een maximum van € 15 miljoen.

Indien U meer wilt weten, of juridisch advies wenst, kunt U contact opnemen met ons kantoor.


Lars Westhoff
Para Legal sectie Sport en Recht
Vissers Advocatuur B.V.

                                                            

1Mesut Özil is een voetballer van de Spaanse voetbalclub Real Madrid.
2Rechtbank Amsterdam d.d. 12 oktober 2012, LJN: BY0016.
3Het is niet juist om te zeggen dat er een sponsorovereenkomst is gesloten met Özil. De sponsorovereenkomst is namelijk gesloten met een marketingbureau waaraan Özil zijn marketing-rechten heeft overgedragen. Voor de leesbaarheid is dit marketingbureau buiten beschouwing gelaten.
4Dit geschil is bij de rechtbank Amsterdam terechtgekomen omdat hiervoor in de sponsorovereenkomst was gekozen.

Laatste nieuwsberichten