Veranderingen WADA dopinglijst 2019  29-01-2019

Door Kimberley Kuijpers

De nieuwe dopinglijst van de WADA brengt kleine veranderingen met zich mee ten opzichte van de lijst van 2018. De belangrijkste veranderingen worden hier besproken.

Veranderingen die betrekking hebben op verboden middelen voor zowel binnen als buiten wedstrijdverband:

  • Anabole middelen zijn verboden. De naam van S1.B is gewijzigd naar ‘Endogene androgene anabole steroïden en hun metabolieten en isomeren wanneer exogeen toegediend’. Zo wordt helder gemaakt dat metabolieten en isomeren van androgene anabole steroïden verboden zijn. Voorbeeld van endogene anabolen is de stof epiandrosteron, verkrijgbaar in enkele voedingssupplementen.

  • Onder peptide hormonen, groeifactoren, verwante stoffen en mimetica zijn ook veranderingen aangebracht. Voorbeelden van stoffen die hier zijn toegevoegd zijn daprodustat en vadadustat en xenon.

  • Bij de categorie over bèta-2 agonisten is de stof tretoquinol toegevoegd. Deze stof kan voornamelijk in Aziatische landen voorkomen in mond-, griep- en verkoudheidsmedicijnen.

  • Ook heeft er een naamswijziging plaatsgevonden van categorie S4.4. Deze is gewijzigd naar ‘Middelen die activatie van Activine receptor type 2B voorkomen’. Voorbeelden van stoffen die hier bij zijn toegevoegd: myostatine-remmers, zoals stoffen die de myostatine-functie(s) beïnvloeden, myostatine bindende eiwitten (zoals follistatine, myostatine propeptide), myostatine-neutraliserende antilichamen (zoals domagrozumab, landogrozumab, stamulumab).

  • Bij manipulatie van bloed en bloedcomponenten is toegevoegd dat het transport of de afgifte van zuurstof zoals perfluorchemicaliën, efaproxiral en gemodificeerde hemoglobineproducten (bijvoorbeeld bloedvervangingsmiddelen op basis van hemoglobine en hemoglobine in microcapsules) verboden is. Deze hormoon- en metabole modulatoren zijn onder andere verboden.

  • Categorie M3 is gewijzigd naar ‘Gen- en celdoping’. Van belang hierbij is dat het niet verboden is om blessures te behandelen met stamcellen, indien het gebruik hiervan niet zorgt voor extra functieverbetering van het aangedane lichaamsdeel.

Daarnaast heeft ook nog een verandering plaatsgevonden die enkel betrekking heeft op verboden middelen binnen wedstrijdverband:

  • Alle Stimulantia zijn verboden. Voorbeelden hier zijn 5-methylhexan-2-amine (1,4-dimethylpentylamine) en 3-methylhexan-2-amine (1,2-dimethylpentylamine). Deze stoffen zijn toegevoegd als voorbeelden van analoga van methylhexaneamine.

Indien U vragen heeft over het bovenstaande, kunt U contact opnemen met ons kantoor.

Lars Westhoff, Advocaat

Kimberley Kuijpers, Juridisch Sportloket