Wijzigingen Disciplinary Code FIFA  26-07-2019

Door Mr Kimberley Kuijpers

Op 15 juli 2019 is de nieuwe Disciplinary Code van de FIFA in werking getreden. Er hebben een aantal opmerkelijke veranderingen plaats gevonden. Met deze veranderingen wil de FIFA een strenger beleid voeren tegen racisme, discriminatie en matchfixing en ingrijpen tegen financiële wanorde. De belangrijkste wijzigingen worden onderstaand nader toegelicht.

Discriminatie en racisme

De FIFA hanteert vanaf nu een ‘zerotolerance beleid’ als het gaat om racisme en discriminatie. Dit is opgenomen in artikel 13 van de Disciplinary Code. Indien supporters van een club deelnemen aan discriminatie of racisme, dan kunnen de volgende maatregelen worden opgelegd aan de club:

Bij een eerste deelname krijgt de club een boete van 20.000 CHF en wordt het aantal toeschouwers voor één wedstrijd gelimiteerd.
Voor recidivisten kan het volgende worden opgelegd: een boete, puntenaftrek, implementeren preventieplan, het spelen van één of meerdere wedstrijden zonder toeschouwers, een verbod op het spelen in een bepaald stadion, het verbeuren van een wedstrijd, uitzetting uit een competitie of degradatie naar een lagere divisie.

De supporter die zich schuldig maakt aan discriminatie krijgt een verbod van minimaal 10 wedstrijden. Het verbod van minimaal 10 wedstrijden is een verdubbeling ten opzichte van het vorige reglement. Ook mag de speler die gediscrimineerd wordt voortaan in het proces een mondelinge of schriftelijke verklaring afleggen.

Indien de scheidsrechter op het moment zelf besluit om de wedstrijd te staken wegens discriminatie en/of racisme, dan zal de wedstrijd meteen definitief gestaakt worden.

Financiële rechtvaardigheid

De FIFA wil de financiële rechtvaardigheid vergroten. Dit komt terug in artikel 15 van de Disciplinary Code. Met het nieuwe reglement kan de FIFA voortaan ook optreden tegen de sportieve opvolgers van schuldenaars, waardoor ontwijking van financiële verantwoordelijkheid minder makkelijk mogelijk is. Daarnaast kan de FIFA ook een transferverbod opleggen aan een club die niet voldoet aan haar financiële verplichtingen. Tevens gaat de FIFA CAS uitspraken in eerste aanleg afdwingen.

In artikel 42 van de Disciplinary Code is opgenomen dat partijen die onvoldoende financiële middelen hebben in tuchtprocedures worden ondersteund door de FIFA. Zo wil de FIFA de financiële kloof tussen partijen kleiner maken.

Matchfixing

Om matchfixing tegen te gaan, wil de FIFA de procedures omtrent matchfixing vereenvoudigen. Hiervoor is in artikel 18 van de Disciplinary Code opgenomen dat nu enkel de Disciplinary Committe (op het niveau van de FIFA) bevoegd is om op te treden bij zaken betreffende matchfixing.  

Tot slot heeft de FIFA als uitgangspunt om transparanter te zijn. Hierdoor zullen bepaalde procedures betreffende doping en matchfixing voor publiek toegankelijk zijn indien partijen hierom vragen. Aan het eind van dit jaar komt er een website waar de belangrijkste beslissingen en uitspraken van de gerechtelijke instanties van de FIFA worden gepubliceerd: www.legal.fifa.com.

Vragen over het voorgaande? Onze sportjuristen staan voor U klaar.

 

Mr Kimberley Kuijpers
Juridisch Sportloket

Laatste nieuwsberichten