Aansprakelijkheid in Sport- en Spelsituatie  23-05-2014

Door L. Westhoff

In een eerder uitgesproken, doch recent gepubliceerde uitspraak, gaat de Rechtbank in op de vraag of het kort achter elkaar van een glijbaan afglijden door volwassen mannen kan worden gezien als een sport- en spelsituatie. Wanneer er sprake is van een sport- en spelsituatie is er een verhoogde drempel voor aansprakelijkheid voor de ontstane schade. Dat wil zeggen dat gedragingen die in het normaal maatschappelijk verkeer als onrechtmatig worden gezien waardoor aansprakelijkheid ontstaat, deze zelfde gedraging niet leidt tot schade aansprakelijkheid in een sport- en spelsituatie.

Ongeluk
Van een groep vrienden, op vakantie in Marmaris (Turkije), besloten vijf mannen van de op het waterpark aanwezige glijbaan af te gaan. Het betrof een hoge glijbaan waarbij vier banen naast elkaar stijl afdalen tot men in een waterbassin terecht komt. Daar zij met vijven waren konden zij niet allemaal tegelijk van de glijbaan af. Hierop besloot een van de mannen zich enkele seconden na zijn voorganger van de glijbaan te storten. Het een en ander met het gevolg dat hij bovenop zijn voorganger terecht kwam, waardoor het slachtoffer nagenoeg verlamd is geraakt vanaf de nek.

Sport- en Spelsituatie
Gedragingen die buiten een spelsituatie als onvoorzichtig en daarom onrechtmatig zijn aan te merken, behoeven binnen een spelsituatie niet als zodanig te worden beschouwd. Dit omdat de deelnemers aan het spel in redelijkheid tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede, onvoldoende doordachte handelingen of andere gedragingen waartoe het spel uitlokt van elkaar hebben te verwachten.

Aansprakelijkheid
De Rechtbank is van oordeel dat de mannen, door de afdaling van de glijbaan, in een andere verhouding tot elkaar staan dan willekeurige voorbijgangers. Aldus had het slachtoffer slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte handelingen of gedragingen te verwachten, waartoe de situatie uitlokt. De Rechtbank stelt zich verder op het standpunt dat de afwezigheid van een speelveld, spelregels en spelstructuur niet afdoen aan dit oordeel. Uiteindelijk komt de Rechtbank tot het oordeel dat de gedragingen onnodig gevaarlijk, onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig ten opzichte van het slachtoffer zijn, ondanks de sport- en spelsituatie.

Wanneer sprake is van een sport- en spelsituatie is echter niet altijd duidelijk. Zo oordeelde de Rechtbank Middelburg eerder dat in het geval van twee jonge meisjes, die elkaar achtervolgden waarna de een een glazen deur dichtgooide, met het nodige letsel voor de ander tot gevolg, geen sprake was van een sport- en spelsituatie daar er geen spelregels waren afgesproken, ook niet stilzwijgend. In de casus van de glijbaan waren echter ook geen spelregels afgesproken. Harde criteria zijn dus niet te geven.

Contact
Mocht U naar aanleiding van het voorgaande advies wensen of vragen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Lars Westhoff
Para Legal sectie Sport en Recht

Laatste nieuwsberichten