Arbitragecommissie KNVB ontbindt arbeidsovereenkomsten  06-03-2013

Door Lars Westhoff

Zowel RKC Waalwijk als FC Eindhoven hebben op 22 februari 2013 bij de arbitragecommissie een verzoek tot ontbinding ingediend, van de arbeidsovereenkomst met respectievelijk Meerburg (speler van het tweede elftal van RKC) en Lammers (hoofdtrainer/coach eerste elftal FC Eindhoven). In beide gevallen betreft het een verzoek tot ontbinding op basis van dringende redenen die voortvloeien uit een verandering van omstandigheden.

Rechter of Arbitragecommissie?
In de arbeidsovereenkomst van de spelers en trainers (ook in de statuten van de KNVB) is een arbitragebeding opgenomen. Middels dit beding bepalen de werkgever en de werknemer dat zij een geschil met betrekking tot hun arbeidsverhouding zullen voorleggen aan de arbitragecommissie van de KNVB. Het vonnis van de arbitragecommissie heet een arbitraal vonnis. Dit vonnis kan vervolgens nog worden voorgelegd aan de civiele rechter1. De civiele rechter zal terughoudend zijn in haar toetsing.  Indien een van de partijen direct naar de civiele rechter stapt, zal de civiele rechter zich onbevoegd verklaren2.

RKC – Meerburg
Zoals aangegeven, vordert RKC de ontbinding van de arbeidsovereenkomst op basis van verandering van omstandigheden. De verandering van omstandigheden is gelegen in het feit dat door de tegenvallende resultaten alsmede het veranderde spelconcept geen gebruik meer zal worden gemaakt van de diensten van Meerburg. De opstelling van RKC ervaart Meerburg als een bedreiging voor zijn carrière. Op basis van deze feiten neemt de arbitragecommissie de gewijzigde omstandigheden aan die leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Meerburg krijgt een vergoeding toegekend van € 14.000,-.

FC Eindhoven – Lammers
Ook hier is de basis voor de ontbinding een wijziging in de omstandigheden. Tussen FC Eindhoven en Lammers is een onoverbrugbaar verschil van inzicht ontstaan over de vervulling en invulling van de functie van Lammers. Hierdoor zou er geen reële mogelijkheid meer zijn om verder te functioneren. Op basis hiervan neemt de arbitragecommissie aan dat de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat dit de ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt. Lammers krijgt een vergoeding toegekend van € 50.000,-.

Mocht U vragen hebben met betrekking bovenstaande, dan kunt U contact opnemen met ons kantoor.


Lars Westhoff
Para Legal sectie Sport en Recht

-----------------------------------------
1 Rb. Utrecht d.d. 14-11-2009, LJN: BK4955
2 Rb. Arnhem d.d. 26-01-2005, LJN: AS8636

Laatste nieuwsberichten