De essentie van het geschil tussen Icedome en KNSB  02-08-2013

Door Lars Westhoff

Naargelang het geschil langer voortduurt, hebben steeds meer bekende en onbekende Nederlanders een mening over waar de nieuwe Nederlandse  schaatstempel gebouwd moet gaan worden. Een volgende slag in dit inmiddels juridische gevecht tussen de Icedome Almere c.s. (hierna: Icedome) en de KNSB met NOC*NSF is op 19 juli jl. gewonnen door Icedome. De voorzieningenrechter stelde Icedome in het gelijk door KNSB en NOC*NSF te gebieden op korte termijn uitspraak te doen met betrekking tot de voorlopige gunning. Als gevolg van deze uitspraak konden de KNSB en NOC*NSF niet anders dan op vrijdag bekendmaken dat de voorlopige gunning naar Almere ging.

Uitvraagprocedure
Enige tijd terug is besloten dat Thialf aan vernieuwing toe is, wil Nederland ook in de toekomst beschikken over een accommodatie die bij de wereldtop hoort. Daarvoor is een tender uitgeschreven, waarvoor zich drie serieuze initiatieven hebben ingeschreven: Nieuw Thialf (Heerenveen); TranSportium (Zoetermeer) en Icedome (Almere). Vervolgens heeft men een zogenaamde uitvraagprocedure gestart in welke procedure de beste accommodatie kan worden geselecteerd.

Op 17 mei 2013 heeft de beoordelingcommissie in haar rapport aangegeven in hoeverre de initiatieven voldoen aan de eisen. De scores waren duidelijk en wel als volgt:

  • Icedôme  87,5 punten
  • TranSportium  55,7 punten
  • Thialf  49,1 punten

Het advies van de beoordelingscommissie is derhalve duidelijk: voorlopige gunning moet naar Icedôme. Dit rapport is vervolgens uitgelekt. Als gevolg van de consternatie die het uitlekken van het rapport veroorzaakte, hebben KNSB en NOC*NSF besluiten de gunning uit te stellen van 21 mei 2013 naar 27 mei 2013. Vervolgens hebben de KSNB en NOC*NSF geen besluit genomen maar om aanvullende informatie voorzocht met betrekking tot de financiële haalbaarheid. De gunning werd daarmee uitgesteld tot 8 augustus 2013.

Voorzieningenrechter
Als gevolg van het handelen van de KNSB en NOC*NSF heeft Icedôme zich tot de voorzieningenrechter gewend met het verzoek om de KNSB en NOC*NSF te bevelen binnen vijf dagen alsnog een voorlopige gunningsbeslissing te nemen. Nu de KNSB en NOC*NSF gebonden zijn aan haar eigen procedure, is het aan de voorzieningenrechter om te beoordelen of het verzoek om aanvullende financiële informatie past binnen deze procedure. De voorzieningenrechter wijst erop dat aanvullende informatie volgens de procedure tot 6 mei 2013 kon worden opgevraagd. Daarbij kan volgens de procedure slechts aanvullende informatie worden opgevraagd wanneer een bieding daartoe aanleiding geeft, doch de KNSB en NOC*NSF hebben haar verzoek niet onderbouwd met een aanleiding aldus de voorzieningenrechter. De voorzieningenrechter is daarom van mening dat de KNSB en NOC*NSF met de aanvullende financiële informatie nadere criteria aan haar beoordeling ten grondslag wensten te leggen. Hetgeen volgens de voorzieningenrechter uitdrukkelijk in strijd is met de procedure. De voorzieningenrechter heeft de KNSB en NOC*NSF derhalve veroordeeld binnen vijf dagen een voorlopige gunningsbeslissing te nemen.

Besluit KNSB en NOC*NSF
Als gevolg van het bovenstaande hebben de KNSB en NOC*NSF op vrijdag 26 juli 2013 besloten de voorlopige gunning te doen toekomen aan Icedôme. Het gaat hier echter niet om toestemming om het topsportcomplex te bouwen, maar om het voorlopig gunnen van topsporttrainingsprogramma’s en per seizoen één ISU wedstrijd. De KNSB en NOC*NSF bepalen derhalve niet wie mag bouwen maar wie deze wedstrijd en trainingsprogramma’s krijgt, hetgeen evenwel een belangrijke voorwaarde is voor de haalbaarheid van een dergelijk complex. Het kan dus zo zijn dat alle drie de complexen worden gebouwd.

Om verder een veel voorkomend misverstand uit de weg te ruimen en enige nuance aan te brengen in het veelal gehoord verhaal: de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de KNSB en NOC*NSF zich aan haar eigen procedure moesten houden. De voorzieningenrechter heeft niet geoordeeld dat de voorlopige gunning naar Icedôme moest. Doch door zo te oordelen als de voorzieningenrechter heeft gedaan, hadden de KNSB en NOC*NSF in redelijkheid evenwel geen andere keus dan haar voorlopige gunning naar Icedôme te laten gaan.

Contact
Mocht U naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, of meer informatie wensen, schroomt U dan niet om contact met ons op te nemen.
 

Lars Westhoff
Para Legal sectie Sport en Recht

Laatste nieuwsberichten