De vrijwilliger en zijn vrijwilligersovereenkomst  26-03-2013

Door Lars Westhoff

Visser is een vrijwilliger bij de voetbalvereniging AS’80. Voor een vergoeding van € 2.000,-- zou Visser de jeugd (B) van AS’80 trainen. Bij brief van 11 april 2012 heeft AS’80 aan Visser laten weten geen gevolg meer te willen geven aan de afspraken. Visser stelt zich op het standpunt dat dit niet zondermeer mogelijk is daar zij een vrijwilligersovereenkomst met elkaar zijn aangegaan. Over de inhoud van de overeenkomst waren de partijen het eens geworden, dat de overeenkomst niet was ondertekend zou daar volgens Visser niets aan af doen. Visser verlangt derhalve van de arbitragecommissie van de KNVB dat aan hem een schadevergoeding wordt toegewezen. De uitspraak van de arbitragecommissie treft U hier aan.

Vrijwilligersovereenkomst tot stand gekomen?
De arbitragecommissie is van mening dat Visser niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de overeenkomst definitief was, dan wel dat de vrijwilligersovereenkomst niet door AS’80 beëindigd had mogen worden. Volgens de arbitragecommissie waren er nog te weinig afspraken gemaakt en kon Visser geen (concept)overeenkomst overleggen.

Visser en AS’80 hadden volgens de arbitragecommissie over een aantal essentiële punten geen overeenstemming bereikt. Zo was er nog geen overeenstemming dat er drie keer per week getraind kon worden, dat de wedstrijden op zaterdagmiddag werden afgewerkt en dat de wedstrijden op het hoofdveld werden afgewerkt. Dit oordeel is in lijn met de heersende jurisprudentie in het civiele recht: slechts in het geval partijen overeenstemming hebben over de essentiële punten van een overeenkomst, kan er, ondanks het feit dat niet alle punten zijn uit onderhandeld of er een getekende overeenkomst ligt, alsnog een overeenkomst worden aangenomen. De arbitragecommissie merkt verder op dat ook al hadden partijen hierover overeenstemming bereikt, dat het AS’80 ook dan vrij stond om Visser te berichten dat de vrijwilligersovereenkomst voor het seizoen 2012/2013 geen doorgang zou vinden.

Praktijkadvies
Uit bovenstaande blijkt eens te meer dat het maken van duidelijke afspraken van groot belang is. Niet enkel om procedures bij de rechtbank of de arbitragecommissie te voorkomen, maar vooral om de goede relatie tussen de vrijwilliger en de vereniging te behouden.

Wenst U advies over hoe U het beste uw afspraken met uw vrijwilligers op papier kunt zetten, of heeft U vragen over uw juridische positie als vrijwilliger, schroom dan niet en neem contact op met ons.
 

Lars Westhoff
Para Legal sectie Sport & Recht

Laatste nieuwsberichten