Een steunstichting ter ondersteuning van uw vereniging?  30-10-2012

Door Lars Westhoff

Een bekend fenomeen in de Nederlandse (amateur)sport is de steunstichting, ook wel bekend als “de vrienden van”. Het doel van een steunstichting is het ondersteunen van een aan de steunstichting verbonden sportvereniging. Redenen om een dergelijke steunstichting in het leven te roepen, kunnen onder andere worden gevonden in:
- het voorkomen van belastingplichtigheid van de sportvereniging voor de vennootschapsbelasting;
- vrijstelling van omzetbelasting voor fondswervende activiteiten1;
- spreiding van risico’s; en
- de mogelijkheid van giftenaftrek bij de stichting als SBBI2.
Een andere gedachte bij het gebruik van de steunstichting is het voorkomen van de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst. Zo gebeurde dat ook in de zaak waarover het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch op 28 augustus 2012 uitspraak deed.

Feiten3
De voetbalvereniging heeft met de steunstichting die het doel heeft “het bevorderen van de sportbeoefening bij de voetbalvereniging” een overeenkomst gesloten. Op basis van deze overeenkomst krijgt de steunstichting het exclusieve recht om fondsen ten behoeve van de voetbalvereniging te werven. In ruil daarvoor is de steunstichting verplicht om aan de voetbalvereniging jaarlijks een bedrag te betalen en de spelers een bepaalde vergoeding voor het spelen bij die voetbalvereniging.

Doordat bij de steunstichting “gezag” als element van de arbeidsovereenkomst niet aanwezig is en bij de voetbalvereniging het element “tegen betaling” niet aanwezig is, kon in beiden gevallen niet worden gesproken over een arbeidsovereenkomst, althans zo waren de steunstichting en de voetbalvereniging in de veronderstelling.

Arbeidsovereenkomst
Het Hof te ’s-Hertogenbosch is van oordeel dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het Hof komt onder andere tot haar oordeel omdat de vergoeding die door de speler wordt ontvangen van de steunstichting betrekking heeft op het functioneren bij de voetbalvereniging. Daarbij is sprake van verregaande verwevenheid tussen de steunstichting en de voetbalvereniging4.  Ook acht het Hof van belang dat alle afspraken met de speler door de voetbalvereniging werden gemaakt, waarbij de verplichting op het (doen) betalen van de spelersbijdrage op de voetbalvereniging ligt en de voetbalvereniging daaraan ook gehouden kan worden.

Ingrijpende gevolgen
Aan de voetbalvereniging werd een naheffing en een boete opgelegd voor de loonbelasting. Hoewel de hoogte van de aanslag en de boete afhankelijk zijn van uw situatie, kunnen de gevolgen voor een voetbalvereniging enorm zijn. Niet alleen in fiscaal opzicht maar ook in arbeidsrechtelijk opzicht. Het is daarom belangrijk dat indien U of uw vereniging gebruikt wenst te maken van een steunstichting of andersoortige constructie, U zich laat informeren door een juridisch professional.

Indien U meer wilt weten of juridisch advies wenst, kunt U contact opnemen met ons kantoor.


Lars Westhoff
Para Legal sectie Sport en Recht
Vissers Advocatuur B.V.

 

_______________________________

1Is per 1 januari 2012 gewijzigd in verband met strijdigheid met de Europese btw-richtlijn
2Sociaal belang behartigende instelling
3De uitspraak is geanonimiseerd waardoor de oorspronkelijke namen niet kunnen worden gebruikt.
4Wat onder andere blijkt uit: de doelstelling van de steunstichting, dat bestuursleden van de steunstichting worden voorgedragen door de voetbalvereniging en het feit dat de adressen van de steunstichting en de voetbalvereniging het zelfde zijn.

Laatste nieuwsberichten