Het Sportpark: een veilige thuishaven voor de sportvereniging? (deel 1)  25-02-2014

Door Lars Westhoff

Op 31 januari 2014 heeft de kortgedingrechter te Groningen vonnis gewezen in de zaak tussen de gemeente Groningen en voetbalvereniging SC Gronitas. Wat is er aan de hand?

Zoals waarschijnlijk veel sportverenigingen zit SC Gronitas op een sportpark zonder duidelijke afspraken met de gemeente. Vervolgens wilde de gemeente Groningen, door ruimtelijke ontwikkelingen in de stad, het deel van het sportpark waarop SC Gronitas gevestigd was herontwikkelen. FC Groningen zou aldaar zijn trainingsfaciliteiten krijgen. De reactie van SC Gronitas was voorspelbaar, wij zitten hier sinds 1990, wij gaan hier niet weg. Ondanks minnelijke voorstellen van de gemeente is SC Gronitas niet verhuisd, met als gevolg de procedure bij voornoemde rechtbank. De uitkomst bij de rechtbank was dat SC Gronitas moest vertrekken, evenwel met een verhuisvergoeding. De door SC Gronitas (recent) opgerichte gebouwen moeten worden ontruimd en zullen door de gemeente worden verbouwd of gesloopt.

Het voorgaande is geen unieke situatie. Veel sportverenigingen hebben geen overeenkomst gesloten met de gemeente waaruit duidelijk de rechten en plichten van beide partijen blijken. Vragen als: “van wie is de grond?”; “van wie zijn de gebouwen die de sportvereniging heeft weggezet?”; en “wat als de gemeente ons hier weg wil hebben?”, worden niet of nauwelijks gesteld. Enerzijds is hier begrip voor op te brengen, het draait immers om de sport niet om de randzaken. Anderzijds: zonder sportpark is er geen sport.

Naar onze inschatting is SC Gronitas niet de enige sportvereniging die zonder gemaakte afspraken op een sportpark haar sport beoefent. Reden waarom wij de komende weken doormiddel een drieluik (waarvan dit deel 1 is) een aantal vragen beantwoorden met betrekking tot voornoemde situatie. Wij zullen de komende weken de navolgende onderwerpen behandelen.

Deel 2:            Van wie zijn het sportpark en de opgerichte gebouwen?

Hierbij gaan wij in op de vraag van wie het sportpark is indien een sportvereniging gedurende tientallen jaren zijn zetel heeft op het sportpark, zonder duidelijke afspraken te maken met de gemeente. Ook zullen wij ingaan op de vaak geponeerde stelling dat een gebouw wel van de sportvereniging moet zijn, de sportvereniging heeft immers iedere steen van het gebouw zelf betaald.

Deel 3:            Kan de gemeente een sportvereniging dwingen een sportpark te verlaten?

Met betrekking tot voornoemde vraag zullen we onder meer bezien of een vereniging gedwongen kan worden het terrein te verlaten en zullen we aandacht besteden aan de vraag of de gemeente hiertoe een termijn in acht moet nemen en tenslotte of een dergelijk vertrek gepaard dient te gaan met een (schade)vergoeding.

Middels dit drieluik hopen wij enige juridische informatie te verschaffen met betrekking tot de rechten en plichten van sportverenigingen en hun huisvesting. Houdt U er echter wel rekening mee dat de uitkomst erg casuïstisch is en afhankelijk is van de feiten en omstandigheden in uw geval.

Mocht U vooruitlopend op de komende twee delen vragen hebben, schroom dan niet om contact met ons kantoor op te nemen.

Lars Westhoff
Para Legal sectie Sport en Recht

Laatste nieuwsberichten