Hof van Justitie beschermt de sport op TV  25-07-2013

Door Lars Westhoff

Op 18 juli 2013 heeft het Europees Hof van Justitie (Hierna: HvJ) uitspraak gedaan in een tweetal zaken  die beiden gaan over de mogelijkheid om eindrondes, zoals het EK en het WK voetbal, volledig achter betaalzenders te brengen. De FIFA en UEFA hadden bij het HvJ betoogd dat de Britse en Belgische regels waarin voor bepaalde evenementen (o.a. EK en WK voetbal) exclusieve televisierechten verboden worden, inbreuk maakten op de vrijheid van dienstverlening en de concurrentie. Het HvJ ging hier niet in mee en wees het betoog van zowel de FIFA als de UEFA af.

Evenementen met aanzienlijk belang voor de samenleving
Op basis van artikel 3a van de Richtlijn 89/552 kunnen lidstaten van de Europese Unie een lijst opstellen met evenementen welke zij van aanzienlijk belang achten voor de samenleving. België en Groot Brittannië hebben hiervan gebruik gemaakt en hebben onder andere het EK en WK voetbal op deze lijst geplaatst. Deze lijsten zijn naar de Europese Commissie gestuurd die heeft geoordeeld dat deze lijsten in overeenstemming zijn met het Europese recht. Dit houdt in dat zowel de FIFA als de UEFA haar uitzendrechten niet vrijelijk (en exclusief) kunnen verkopen en hierdoor eventueel inkomsten zullen mislopen.

Verweer FIFA en UEFA
De FIFA en UEFA zijn echter van mening dat niet alle wedstrijden van het EK of WK voetbal als evenement met aanzienlijk belang voor de samenleving kunnen worden aangemerkt. Het HvJ merkt op dat het plaatsen van bepaalde evenementen op deze lijst in strijd kan zijn met bepaalde grondrechten zoals concurrentie vrijheid, vrijheid van diensten en respect voor eigendom. Daar staat volgens het HvJ tegenover dat deze beperkingen worden gerechtvaardigd door het recht op informatie. Het HvJ wijst er tevens op dat zij slechts in beperkte mate kunnen beoordelen of een evenement op de lijst geplaatst moet worden. Dit is eerst en vooral een bevoegdheid van de lidstaat.

Het HvJ is niet direct van mening dat alle wedstrijden van het WK en EK kunnen worden aangemerkt als evenement met aanzienlijk belang. Daar is wat voor te zeggen. Men kan zich afvragen wat een wedstrijd op het afgelopen WK in Zuid-Afrika, zoals Algerije tegen Slovenië, voor aanzienlijk belang met zich meebrengt voor de Nederlandse samenleving. Dit moeten de lidstaten derhalve nog nader onderbouwen, willen zij het gehele EK en WK blijven aanmerken als evenement met aanzienlijk belang, aldus het HvJ.

Doch op dit moment is het HvJ van oordeel, dat het gehele EK en WK als evenement met aanzienlijk belang kan worden aangemerkt. Het HvJ komt met name tot dit oordeel gezien de massale aandacht die alle wedstrijden trekken in zowel het Verenigd Koninkrijk als België.

Conclusie
Voorlopig lijkt het EK en WK voetbal dus nog niet achter een decoder te verdwijnen. Doch door de overweging van het HvJ, dat de lidstaten moeten toelichten waarom zij alle wedstrijden van aanzienlijk belang achten, lijkt dit nog geen gelopen race. Ook Nederland heeft een lijst met evenementen die zij van aanzienlijk belang achten voor onze samenleving, mocht U die willen inzien klikt U dan hier.

Mocht U naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, of opmerkingen, schroomt U dan niet om contact met ons op te nemen.

Lars Westhoff
Para Legal sectie Sport en Recht

Laatste nieuwsberichten