Katusha toegelaten tot WorldTour  22-02-2013

Door Lars Westhoff

CAS
Op 7 december 2012 heeft de Licence Commission van de UCI de aanvraag van Katusha voor een WorldTour licentie geweigerd op basis van het criterium Ethisch. Op 20 december 2012 stelt Katusha tegen deze beslissing beroep in bij het CAS (Court of Arbitration for Sport, het hoogste rechtsprekende orgaan binnen de sport). Nadat eerder de “voorlopige voorziening” om voorlopig te worden toegelaten tot de WorldTour competitie werd geweigerd, maakt het CAS  op 15 februari 2013 bekend dat het beroep van Katusha tegen de beslissing van de UCI (internationale wielerbond) gegrond is. Katusha dient derhalve te worden toegelaten tot de WorldTour competitie.

Ethisch
De UCI Cycling Regulations beschrijven wat wordt bedoeld met het criterium Ethisch. Het kan hierbij onder andere gaan over het respect van de ploeg en haar leden voor de UCI Cycling Regulations met betrekking tot onder andere anti-doping, sportiviteit en het imago van het wielrennen. Ook wordt het criterium beoordeeld aan de hand van het respect van de ploeg voor contractuele en wettelijke verplichtingen, alsmede de beginselen van transparantie en te goeder trouw.

Hoewel veel pijlen wijzen in de richting van het onderdeel anti-doping, kan dus niet met zekerheid worden gesteld dat dit daadwerkelijk het struikelblok was. Over enkele weken publiceert het CAS haar gemotiveerde uitspraak, alsdan zullen we zien welke onderdeel van het criterium Ethisch een belangrijke rol heeft gespeeld.

UCI
Op 18 februari 2012 heeft de UCI bekend gemaakt naar aanleiding van de uitspraak van het CAS, dat in dit uitzonderlijke geval wordt toegestaan dat 19 ProTeams zullen deelnemen aan de WorldTour competitie.

Indien U nog vragen over dit onderwerp heeft, kunt U contact opnemen met ons kantoor.


Lars Westhoff
Para Legal sectie Sport en Recht

Laatste nieuwsberichten