Matchfixing, doping en een oneerlijke verkiezingscampagne  26-03-2013

Door Lars Westhoff

Nadat de sportwereld de afgelopen maanden herhaaldelijk is geconfronteerd met zaken als matchfixing en doping, bevestigde de Court of Arbitration for Sport (hierna: CAS) op 15 maart 2013 de uitsluiting van de heer Mu-Yen Chu voor de verkiezing van de IOC Athletes’ Commission1. De uitspraak van het CAS treft U hier aan.

Mu-Yen Chu is een voormalig Taekwondo-atleet en heeft op de spelen van 2004 een gouden medaille gehaald en in 2008 brons. Thans is hij lid van het Chinees Taiwanese Olympisch Comité. Tijdens de Olympische Spelen voerde Chu campagne voor zijn verkiezing in de IOC Athletes’ Commission. De IOC Executive Board2 was van mening dat Chu herhaaldelijk de regels betreffende de verkiezingsprocedure had overtreden. Chu zou zonder toestemming promotiematerialen hebben gebruikt. 

Zowel Chu als het Chinese Taipei Olympisch Comité hebben tegen de beslissing van het IOC appel ingesteld bij het CAS. Het verweer bestond eruit dat gezien de overtredingen geen sanctie of een minder verstrekkende sanctie zou hebben volstaan, derhalve verzoekt Chu om weer als kandidaat te worden toegelaten.

Het CAS oordeelt dat het appel ongegrond is. Chu wordt schuldig bevonden aan het meermalen overtreden van artikel 3, tweede lid, van de “Rules of Conduct Applicable to Campaigns for Election to the IOC Athletes’ Commission”. Bewezen wordt geacht dat Chu gebruik heeft gemaakt van naamkaartjes en documenten heeft laten zien middels een tabletcomputer op een plaats (het Olympisch dorp op de Olympische Spelen 2012) waarvoor hij geen toestemming had. Hiervoor had Chu op 26 juli 2012 reeds een schriftelijke waarschuwing ontvangen van het CAS. Door zijn handelen heeft hij de verkiezingsprocedure beïnvloed wat hem ten opzichte van andere kandidaten een voorsprong heeft gegeven. Om reden hiervan acht het CAS de maatregel (lees: uitsluiting) de enige juiste maatregel en niet disproportioneel zoals Chu stelt.

Verder merkt het CAS nog op dat, naar haar opvatting sprake is van een overijverige kandidaat in plaats van een kandidaat die wenste vals te spelen. Volgens het CAS zou deze uitspraak dan ook geen effect moeten hebben op de verdiensten van Chu als sportman.

Mocht U vragen hebben na het lezen van het bovenstaande, of meer informatie wensen, dan kunt U te allen tijde contact met ons opnemen.
 

Lars Westhoff
Para Legal sectie Sport & Recht

                                                                     

1Het orgaan van het IOC dat opkomt voor de belangen van de atleten. Zie: http://www.olympic.org/athletes-commission;
2Het orgaan van het IOC dat belast is met de dagelijkse gang van zaken. Zie: http://www.olympic.org/executive-board.

 

Laatste nieuwsberichten