Matchfixing of een onschuldig gokje wagen?  10-05-2019

Door Kimberley Kuijpers

‘Voetbalbond KNVB heeft geen bewijs kunnen vinden dat de voetballers van amateurclub Odin'59 rond de bekerwedstrijden tegen FC Lisse (1-0 winst) en FC Emmen (3-1 winst) hebben gegokt op hun eigen wedstrijden’, aldus de NOS.

Wie afgelopen week een tientje had ingezet op het feit dat Liverpool in de Champions League de finale zou halen tegen Barcelona, had 14 keer de inzet uitgekeerd gekregen. Vele consumenten zien hierin een spannend spel. Maar niet alleen supporters komen in deze verleiding. Ook de sporters zelf komen hiermee in aanraking. Het enige verschil: de spelers kunnen hiervoor strafbaar zijn.

In sport en spel wordt er gesproken van wedstrijdvervalsing (ook bekend als wedstrijdmanipulatie, matchfixing en gamefixing) als het resultaat van een wedstrijd volledig of gedeeltelijk wordt bepaald door een deelnemer en/of een andere betrokkene (bijvoorbeeld een scheidsrechter, trainer, etc.) die moedwillig verliest of valsspeelt en de betrokkene een financiële beloning in het vooruitzicht is gesteld. Matchfixing druist niet alleen in tegen gedachte van de sport, het is in de meeste gevallen ook een overtreding van de regelgeving.

Het Instituut Sportrechtspraak (“ISR”) heeft een tuchtreglement matchfixing opgesteld. Hierin is bepaald dat leden (dit betreft leden van een sportorganisatie) verplicht zijn zich te onthouden van alle opzettelijke regelingen, handelingen of het nalaten te handelen die gericht zijn op matchfixing. Leden mogen dan ook niet zelf gokken op wedstrijden of competities waarbij zij zelf betrokken zijn, of waarop zij direct dan wel indirect enige mate van invloed hebben of kan hebben. Dit is het geval wanneer:

  1. een lid wedt op een wedstrijd waaraan hij rechtstreeks deelneemt;

  2. een lid wedt op de sport waaraan hij deelneemt;

  3. een lid wedt op een evenement of multi-sportcompetitie waaraan hij deelneemt.

Leden zijn daarnaast verplicht zich te onthouden van het wedden op:

  1. jeugdcompetities;disciplinaire sancties, zoals sancties opgelegd door een tuchtcommissie;

  2. negatieve spelmomenten zoals: rode en gele kaarten, officiële waarschuwingen, time-out etc.;

  3. overschrijving van sporters binnen de eigen sport(discipline);

  4. de selectie van het team, of de sporter binnen de eigen sport(discipline).

Leden mogen daarnaast ook niet andere personen aansporen om te gokken op bovenstaande punten. Zij mogen ook geen vertrouwelijke informatie (zgn. voorkennis) verspreiden.

Indien leden zich schuldig maken aan bovenstaande punten, zijn zij in overtreding en kunnen zij daarvoor gesanctioneerd worden. De sancties kunnen uiteenlopen van berisping tot het royement als lid van de sportorganisatie.

De KNVB (geen lid van ISR) heeft zelf strenge regels opgesteld, om de gevaren van matchfixing tegen te gaan. ‘Een speler die immers financieel belang heeft bij een bepaalde uitslag, kan zelf druk uitoefenen op ploeggenoten, jeugdspelers en collega’s om een wedstrijd een bepaalde wending te geven. Uiteraard kan hij zelf ook invloed uitoefenen, als het een wedstrijd van hemzelf betreft. Dit is verboden en wordt geschaard onder matchfixing.’

Nederlandse voetballers mogen wel gokken op wedstrijden, zolang het maar niet gaat om:

  1. eigen clubwedstrijden;

  2. wedstrijd van de Eredivisie, Jupiler League of Beloftenleague.

Voor een voetballer zijn de regels dus anders dan voor een wielrenner, waarbij de KNWU is aangesloten bij het ISR. Een voetballer die bij PSV voetbalt, mag wel gokken op een wedstrijd van de Premier League. Voetballers die verdacht worden van weddenschappen binnen de eigen competitie moeten zich verantwoorden bij de tuchtcommissie. ‘De sanctie die op deze vorm van gokken staat is afhankelijk van het oordeel van de tuchtcommissie. Er is nog weinig jurisprudentie waar gepaste straffen op kunnen worden gebaseerd. Net als bij rode kaarten kan de straf verschillen.’ Voorlopig kent de bond een breed spectrum aan sancties. De tuchtcommissie kan besluiten om de speler “slechts” een berisping te geven, maar kan ook overgaan tot een royement. Daartussen kennen we de meer gebruikelijke geldboetes en schorsingen.

Geruchten over matchfixing komen steeds vaker voorbij en matchfixing speelt mede daardoor een steeds belangrijkere rol bij de reglementen van sportorganisaties. Het voornaamste belang hierbij is om matchfixing tegen te gaan en een wedstrijd ook een echte wedstrijd te laten zijn.

Vragen over het voorgaande? Neem gerust contact met ons op.

Kimberley Kuijpers
Juridisch Sportloket

Laatste nieuwsberichten