Nieuwe regelgeving voor intermediairs in Vlaanderen  31-07-2019

Door Mr Kimberley Kuijpers

De Vlaamse regering heeft nieuwe regels ingevoerd voor intermediairs die actief zijn in Vlaanderen. In dit artikel worden de wijzigingen voor u op een rijtje gezet.

De wijzigingen gelden voor iedereen (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen) die in Vlaanderen bemiddelingsdiensten verrichten namens een ander, met als doel een arbeidsovereenkomst te sluiten voor de sporter. Zowel intermediairs die bemiddelen voor de sporter, als intermediairs die bemiddelen voor coaches moeten aan deze nieuwe regelgeving voldoen. Deze regels zijn van toepassing naast het bestaande wettelijke kader in Vlaanderen.

  1. Registratieverplichting

Intermediairs zijn verplicht zich te registreren bij het Departement Werk en Sociale Economie, ook al woont de intermediair niet in België. Deze registratie geldt voor onbepaalde duur en het registratienummer van de intermediair moet worden vermeld in externe communicatie (e-mail, facturen, overeenkomsten, advertenties, enz.). Een intermediair of club mag niet samenwerken met een intermediair die niet geregistreerd is. Wanneer zij dit wel doen, kan hiervoor een strafrechtelijke sanctie worden opgelegd. Deze sanctie kan ook worden opgelegd aan intermediairs die zich niet registreren, maar wel werkzaam zijn in Vlaanderen.

  1. Waarborgsom van 25.000 euro

Een voorwaarde voor de registratie is het betalen van een waarborgsom van 25.000 euro. Dit bedrag moet binnen 30 dagen na registratie zijn overgemaakt.

  1. Minderjarigen

Indien een speler minderjarig is, mogen intermediairs geen vergoeding vragen aan de speler of club voor de diensten die een intermediair voor hen uitoefent. 
Daarnaast mogen intermediairs spelers jonger dan 15 jaar niet meer benaderen om een vertegenwoordigingsovereenkomst te sluiten. Zij mogen dit ook niet indirect doen via de ouders bijvoorbeeld.

Bovenstaande regels zijn de nieuwe regels die in Vlaanderen gelden. Deze regels zijn per 1 juni 2019 ingevoerd.

Indien u vragen heeft over het bovenstaande, neem dan contact op met onze sportjuristen.
 

Mr Kimberley Kuijpers
Juridisch Sportloket

Laatste nieuwsberichten