Rasmussen vs. Rabo Wielerploegen: Rapport Sorgdrager in de Prullenbak?  25-06-2013

Door Lars Westhoff

Gisteren, op 25 juni 2013, heeft het Gerechtshof uitspraak gedaan in de zaak tussen Rasmussen en Rabo Wielerploegen B.V. (hierna: Rabo). In deze zaak gaat het erom of Rabo Rasmussen rechtsgeldig op staande voet heeft ontslagen. Het feit dat Rasmussen inmiddels dopinggebruik heeft bekend, verandert niets aan de beoordeling welke ziet op de vraag of het ontslag voldoet aan de juridische eisen, aldus het Gerechtshof.

Dringende reden
De reden voor het ontslag op staande voet is gelegen in het feit dat Rasmussen – volgens Rabo – in strijd met de regels van de UCI en zijn arbeidsovereenkomst onjuiste informatie heeft verleend over zijn verblijfplaats voorafgaand aan de tour in 2007. Dit terwijl Rasmussen onderdeel uitmaakte van de “Testing Pool”, waarvoor hij nauwkeurig zijn verblijfplaatsen diende bij te houden voor een eventuele dopingcontrole.

Kantonrechter Utrecht
De kantonrechter te Utrecht had eerder geoordeeld dat het ontslag – anders dan de wet eist – niet onverwijld heeft plaatsgevonden. Derhalve was het ontslag naar het oordeel van de kantonrechter onregelmatig en was Rabo schadeplichtig. Tegen deze beslissing zijn zowel Rasmussen als Rabo in hoger beroep gekomen.

Onverwijld
De kern van het geschil tussen Rasmussen en Rabo is gelegen in de vraag of het ontslag onverwijld heeft plaatsgevonden. Dat wil zeggen, kon Rabo niet eerder op de hoogte zijn van de onjuiste verblijfsgegevens van Rasmussen. De bewijslast en het bewijsrisico liggen bij Rabo, waardoor het op haar weg ligt de “onverwijldheid” aan te tonen. Belangrijk bij dit oordeel is om in ogenschouw te houden dat Rasmussen een ervaren renner was die zelfstandig zijn trainingen bepaalde en zijn wedstrijden uitkoos. De controle van de ploeg is derhalve minimaal.

Uit verschillende omstandigheden leidt het Gerechtshof af dat het ontslag door Rabo onverwijld is gegeven. Van belang hierbij is het feit dat Rasmussen voortdurend heeft gelogen over zijn verblijfplaats en Rabo zegt dit niet eerder te hebben geweten dan kort voor het aanzeggen van het ontslag op staande voet. Het ontslag is derhalve regelmatig en Rasmussen dient de vergoeding die hem is toegewezen in eerste aanleg terug te betalen aan Rabo.

Onderzoeksplicht?
Op verschillende punten geeft het Gerechtshof duidelijk aan waar de verantwoordelijkheid ligt met betrekking tot het bijhouden van de verblijfplaatsen. Onder andere op het punt van de ontmoeting van de teammanager van Rabo en Rasmussen in Italië terwijl Rasmussen in Mexico moest zijn. Kort hierop volgde een “recorded warning”1. Had Rabo zich vervolgens niet kritischer moeten opstellen ten aanzien van Rasmussen?

Vrij vertaald geeft het Gerechtshof aan dat Rabo had kunnen weten dat Rasmussen niet in Mexico verbleef, doch dat het de taak is van Rasmussen (appellant) om zijn werkgever in te lichten2. Rabo Wielerploegen B.V. wordt haar weinig kritische houding derhalve niet verweten.

Sorgdrager
Hoewel het Gerechtshof het ontslag op staande voet toetst aan de in de wet gestelde (juridische) eisen, is het interessant om te zien hoe dit arrest (overwegingen) zich feitelijk verhoudt tot het Rapport Sorgdrager van enige tijd geleden. In het Rapport pleitte de onderzoekscommissie (onder andere) voor minder individualisme in het wielrennen teneinde de dopingcultuur te doorbreken.

In dat licht is de eerder aangehaalde overweging van het Gerechtshof teleurstellend te noemen. Het Gerechtshof legt Rabo geen enkele onderzoeksplicht op, dit terwijl het arbeidsrecht juist in het teken staat van de actief handelende werkgever. De weinig actieve houding van Rabo als werkgever wordt niet bestraft, waardoor het individuele element van het wielrennen nogmaals wordt onderstreept. Het arrest staat derhalve haaks op het Rapport Sorgdrager.

Deze zaak was een kans om het individualisme in het wielrennen te verkleinen en het dopinggebruik een gezamenlijke verantwoordelijkheid te maken van de ploeg en renner, althans een actievere houding van de ploegen te verlangen op het gebied van doping. Helaas dus wel een gemiste kans…

Mocht U meer informatie wensen, of naar aanleiding hiervan vragen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Lars Westhoff
Para Legal sectie Sport en Recht1 Officiële waarschuwing
2 Zie rechtsoverweging 2.24 uit het arrest

 

Laatste nieuwsberichten