Rutte II en Sport  20-11-2012

Door Lars Westhoff

Hoewel over het algemeen de meeste aandacht uitgaat naar maatregelen die ons hard in de portemonnee raken (zorgtoeslag), gaat onze aandacht uit naar hetgeen het regeerakkoord zegt over de (breedte)sport in Nederland.

Geweld in de sport
Het regeerakkoord spreekt over geweld in de sport. Het regeerakkoord stelt ondermeer dat toeschouwers, die de sport voor anderen “verpesten”, hard aangepakt moeten worden. Daarbij zouden strengere straffen geboden zijn en is er een taak weggelegd voor sportbonden en sportverenigingen.

Niet duidelijk is echter wat het regeerakkoord bedoelt met de uitspraak dat sportbonden en sportverenigingen hierin “een taak” hebben. Indien hier bedoeld wordt dat sportverenigingen en sportbonden ook harder moeten straffen, is de vraag of de bonden en verenigingen dat daadwerkelijk kunnen. In veel gevallen betreft het overlastveroorzakers die geen lid zijn van de bond of vereniging. Zonder een lidmaatschap kunnen bonden en verenigingen namelijk geen maatregelen/straffen opleggen en is er juist een taak weggelegd voor de overheid om dit machtsvacuüm op te vullen.

Olympische Spelen
In het regeerakkoord wordt onderschreven dat de Olympische Spelen positieve gevolgen hebben voor de Nederlandse economie en de breedtesport. Het organiseren zou echter veel financiële risico’s met zich meebrengen. Daarvoor acht de regering weinig draagvlak aanwezig. Echter de regering onderschrijft de ambitie om de Nederlandse sport op Olympisch niveau te brengen.

Breedtesport
In het regeerakkoord is aandacht voor de breedtesport door onder andere gemeenten te bevorderen meer ruimte te reserveren voor sport en bewegen in nieuwe wijken. Daarbij wordt voor de laagste inkomens de stadspas voor sportieve voorzieningen uitgebreid en wordt de steun aan het Jeugdsportfonds Nederland verlengd tot 2016.

Kern
Graag sluiten wij af met de eerste zinnen waarmee het regeerakkoord spreekt over sport, maar waarin het duidelijkst weergeven wordt wat sport voor Nederland betekent. Hierin is ook een van de belangrijkste redenen gelegen, waarom het Juridisch Sportloket tevens haar dienstverlening beschikbaar stelt aan de breedtesport:

“Sport brengt mensen bij elkaar en is van groot maatschappelijk belang. Kinderen verwerven belangrijke sociale vaardigheden. Voldoende en veilig sporten houdt jonge en oude mensen fitter en gezonder. We willen dat meer mensen kunnen sporten en bewegen in hun eigen omgeving.”

Indien U wilt weten wat de veranderingen voor U betekenen, of juridisch advies wenst, kunt U contact opnemen met ons kantoor.

Laatste nieuwsberichten