Skûtjesilen, een leuk bedrijfsuitje?  06-03-2013

Door Lars Westhoff

Op  juni 11 juni 2003 organiseerden Pro Sport Nederland B.V. en de vereniging Iepen Fryske Kampioenschappen Skûtjesilen een bedrijvencompetitie Skûtjesilen. De organisatie van het zogenaamde natte gedeelte (wedstrijdleiding op het water en charteren van de schepen) werd uitbesteed aan Neptunus V.O.F..

Nadat door de directeur van Neptunus een palaver (scheepsoverleg) werd gegeven, zijn de deelnemers aan boord gegaan. Tijdens een gijp in de wedstrijd bevond een deelneemster zich in de baan van het grootschoot, deze grootschoot heeft een deelneemster geraakt, waardoor zij met haar hoofd tegen een stalen reling werd aangeworpen1

De deelneemster stelt Neptunus aansprakelijk voor de door haar geleden schade. De Rechtbank heeft in eerste aanleg voor recht verklaard dat Neptunus aansprakelijk is jegens de deelneemster. Neptunus zou verwijtbaar onzorgvuldig en derhalve onrechtmatig hebben gehandeld. Neptunus gaat tegen deze uitspraak in Hoger Beroep.

Zorgvuldigheid sportorganisatie
Het is aan de deelneemster om aannemelijk te maken dat Neptunus in haar zorgplicht is tekortgeschoten, en derhalve jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld. Het Hof beoordeelt in Hoger Beroep de zorgvuldigheid aan de hand van criteria uit vaste jurisprudentie:
• De grootte van de kans op ongevallen;
• De ernst van de gevolgen van een ongeval;
• De bezwaarlijkheid van de te nemen voorzorgsmaatregelen; en
• De grootte van de kans dat een potentieel slechtoffer niet de vereiste oplettendheid zal betrachten.

Vaststaat dat “gijpen” een manoeuvre is waaraan risico’s zijn verbonden. Ook staat vast dat met hogere windkracht de gevaren aanzienlijk toenemen. Daarom is het gangbaar om bij hoge windkracht de zeilen te reven2.  Onbestreden is dat hoofdletsel relatief weinig voorkomt, daar staat echter tegenover dat hoofdletsel ernstig van aard is en ingrijpende gevolgen kan hebben. Het Hof overweegt dat van een professionele partij als Neptunus mag worden verwacht, dat zij onervaren deelnemers nadrukkelijk en indringend wijst op deze gevaren. Derhalve is het van belang dat de deelnemers duidelijk instructies ontvangen, waarbij met het gebruik van zeiltermen gezien de onervarenheid van de deelnemers niet kan worden volstaan, Neptunus had zich er van moeten vergewissen dat de deelnemers de instructies hadden begrepen.

Beslissing Hof
Het Hof is van oordeel dat de zeilen onvoldoende waren “gereefd”, waardoor de organisatie onvoldoende veiligheidsmaatregelen had genomen voor de harde wind. Daarbij is het Hof van oordeel dat de deelnemers onvoldoende duidelijk waren gewaarschuwd en geïnstrueerd, wat blijkt uit verklaringen van de deelnemers die de palaver hadden omschreven als een combinatie van een instructie en cabaret. Het Hof oordeelt dat voorshands vaststaat dat de deelnemer door Neptunus tijdens het palaver onvoldoende is gewaarschuwd en geïnstrueerd. Het Hof laat Neptunus toe hiertegen tegenbewijs te leveren. De einduitspraak laat in deze zaak dus nog even op zich wachten, al zal het lastig zijn voor Neptunus om te slagen in dat te leveren tegenbewijs.

Indien U vragen heeft over bovenstaande, of advies wenst met betrekking tot aansprakelijkheden in de sport, kunt U contact opnemen met ons kantoor.


Lars Westhoff
Para Legal sectie Sport en Recht

----------------------------------------
1 Een “gijp” is een zeil-/windsurftechniek waarbij met de achterkant van het schip door de wind wordt gedraaid en het grootzeil van de ene zijde over de achterkant van het schip van de ene zijde naar de andere zijde wordt verplaatst.
2 Reven is het verkleinen van het oppervlak van het zeil.

Laatste nieuwsberichten