Sportverenigingen in nood: vrijwilligers gezocht!!  18-09-2013

Door Lars Westhoff

Het seizoen is voor veel sporters weer begonnen. Ieder jaar is het voor de bestuurders weer afwachten in hoeverre hun sportvereniging klaar is voor het nieuwe seizoen. Naast een financieel te kort worden sportverenigingen getroffen door een (jaarlijks terugkerend) tekort aan vrijwilligers. Zo moest voetbalvereniging BVV’63 uit Bergen op Zoom recent haar jeugdafdeling opheffen door een gebrek aan vrijwilligers. Op dit tekort aan vrijwilligers kan men tal van sociologische theorieën loslaten, waaronder “de individualisering van de samenleving”, doch bewustwording van wat het lidmaatschap van een vereniging inhoudt, doet wellicht meer ogen openen.

Sport te koop?
Niet zelden krijgt een bestuurder van een sportvereniging te horen dat de speler als lid toch al contributie heeft betaald en daarom niet ook nog achter de bar gaat staan of trainer wordt. Deze gedachte is (helaas) gemeengoed geworden. Het betalen van contributie bij een sportvereniging wordt hiermee gelijkgesteld met het kopen van een van een pak melk. Je betaalt en krijgt het product (melk) als tegenprestatie, je betaalt de contributie en je krijgt het product (mogelijkheid tot beoefening van de sport). Hoewel alom geaccepteerd, zit juist in deze gedachte de fout. Het betalen van de contributie is een verplichting die is verbonden aan iets veel omvangrijkers: het lidmaatschap van een sportvereniging.

Lidmaatschap
Juist deze lidmaatschapsverhouding maakt het verschil ten opzichte van het kopen van een pak melk. Door het aangaan van het lidmaatschap wordt U lid van een vereniging. Het kenmerkende van een vereniging is het verenigingen van een groep mensen, die gezamenlijk een bepaald doel nastreven. Een vereniging is derhalve een samenwerkingsverband van mensen. Het doel van bijvoorbeeld een voetbalvereniging (weggelegd in de statuten) zal veelal als volgt zijn beschreven (of woorden van gelijke strekking):

“De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen.”

Door het aangaan van de lidmaatschapsverhouding treedt U dus toe tot een groep samenwerkende leden die zich het doen beoefenen van de voetbalsport ten doel heeft gesteld. Als onderdeel (lid) van de groep is dit tevens uw doel geworden en dient U als lid (actief) bij te dragen aan het bereiken van dit doel onder andere (doch niet uitsluitend!), door betaling van contributie. Het lidmaatschap is dus meer dan het betalen van de contributie en het beoefenen van uw sport!

Bewustwording
Middels bovenstaande uiteenzetting wordt beoogd U meer inzicht te geven in wat het lidmaatschap van een sportvereniging inhoudt. Dit teneinde bij te dragen aan de bewustwording van de positie van leden en daarmee een bijdrage te leveren aan een bloeiend verenigingsleven in Nederland.

© Het staat U vrij om dit artikel te plaatsen en te verspreiden, doch uitsluitend onder vermelding van de auteur:
Auteur:  Juridisch Sportloket (www.juridischsportloket.nl)
Datum: 18 september 2013

Laatste nieuwsberichten