Staatssteun of toch niet?  29-03-2013

Door Lars Westhoff

Na een onderzoek van twee jaar heeft de Europese Commissie haar voorlopig oordeel bekend gemaakt met betrekking tot de financiële constructie rond het stadion van PSV Eindhoven. Volgens de Europese Commissie heeft de gemeente niet als commerciële partij gehandeld waardoor de gemeente ongeoorloofde staatssteun heeft verleend.

Financiële constructie
De gemeente Eindhoven heeft een lening afgesloten van 48,6 miljoen euro, waarvoor de gemeente jaarlijks 2,4 miljoen euro aan rente moet betalen. Met het geleende geld heeft de gemeente de grond onder het stadion en onder het trainingscomplex de Herdgang gekocht. PSV “huurt” de grond vervolgens terug voor 2,4 miljoen euro per jaar. Een eventuele waardestijging van de grond – waarop de gemeente speculeert – komt ten goede aan de gemeente.

Achtergrond ongeoorloofde staatssteun
De reden dat Europa regels stelt met betrekking tot het verlenen van steun aan private partijen is dat deze steunmaatregelen een concurrentieverstorende werking kunnen hebben. Daarom zijn dergelijke maatregelen in beginsel in strijd met het goed functioneren van de interne Europese markt. In een aantal gevallen zijn steunmaatregelen wel verenigbaar met de interne markt, bijvoorbeeld bij de ondersteuning van arme gebieden of ondersteuning en instandhouding van cultureel erfgoed.

De vereisten
Het uitgangspunt is dat iedere steunmaatregel in beginsel marktverstorend werkt. De criteria wanneer er sprake is van ongeoorloofde staatsteun zijn als volgt:

- steunmaatregel door een staat of door staatsmiddelen bekostigd;
- steun komt ten goede aan bepaalde ondernemingen of producties;
- steun verschaft een voordeel welke zij niet tevens langs commerciële weg zou hebben verkregen;
- steun vervalst de mededinging (of dreigt te vervalsen);
- het handelsverkeer tussen de lidstaten wordt ongunstig beïnvloed.

Of de financiële constructie voldoet aan bovenstaande criteria, ligt thans bij de Europese Commissie. Niet onwaarschijnlijk is dat de financiële constructie kan worden aangemerkt als ongeoorloofde staatssteun.

Vervolg
Indien de Europese Commissie vaststelt dat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun, bepaalt de Commissie dat de maatregel moet worden opgeheven of gewijzigd. Gevolg kan ook zijn dat de Commissie terugvordering van de steun gelast. Indien melding was gemaakt van de steunmaatregel had de Commissie direct onderzocht of de maatregel onverenigbaar was met de interne markt. Hierdoor hadden PSV en de gemeente Eindhoven de onzekerheid kunnen voorkomen waarin zij zich thans bevinden.

Mocht U naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, of meer informatie wensen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Lars Westhoff
Para Legal sectie Sport en Recht

Laatste nieuwsberichten