Straf Suarez: Liverpool buitenspel?  27-06-2014

Door Lars Westhoff

Op 25 juni jongstleden bevestigt de FIFA op haar website, dat zij een tuchtrechtelijke procedure is gestart naar aanleiding van de gedragingen van Suarez tijdens de wedstrijd Italië – Uruguay van 24 juni.1 Middels een persbericht op 26 juni maakt de Disciplinary Committee (Tuchtcommissie) haar oordeel bekend.2 De straf luidt als volgt:

Uitsluiting van negen (9) officiële wedstrijden, met Colombia - Uruguay op 28 juni als eerste wedstrijd;

 • Verbod om deel te nemen aan iedere voetbalgerelateerde activiteit voor een periode van vier (4) maanden;
 • Stadionverbod gedurende vier (4) maanden;
 • En ten slotte een boete van CHF 100.000,-, omgerekend € 80.000,-.

In dit artikel zal nader worden ingegaan op de grondslag van de straf en de beroepsmogelijkheden voor de betrokken partijen.

Grondslag

Aan de straf die de Disciplinary Committee aan Suarez oplegt, ligt de overtreding van de artikelen 48, eerste lid, onder d, en 57 van de Disciplinary Code ten grondslag. Hem wordt – kort gezegd – verweten: misdraging tegen een medespeler c.q. aanvallen medespeler en onsportief gedrag c.q. handelen in strijd met het beginsel van Fair Play.

Overeenkomstig de Disciplinary Code kunnen aan een natuurlijk persoon de volgende sancties worden opgelegd:

 • Waarschuwing;
 • Berisping;
 • Boete;
 • Afpakken van prijzen;
 • Schorsing;
 • Verbod om in de kleedkamer of op de bank voor wisselspelers aanwezig te zijn;
 • Verbod een stadion te betreden;
 • Verbod om aan iedere voetbalgerelateerde activiteit deel te nemen.

In de artikelen is verder geen maximale straf opgenomen of anderszins een kader gegeven waarbinnen de straf moet worden opgelegd. De Disciplinary Committee kan derhalve op basis van de FIFA reglementen tot haar oordeel komen. Of de straf in verhouding staat met de overtreding zal de gemoederen waarschijnlijk nog dagen zo niet weken bezig houden. Nu de Disciplinary Committee haar overwegingen nog niet heeft gepubliceerd in een uitspraak, lijkt het gepast terughoudend te zijn in een oordeel over de strafmaat. Derhalve zal in dit artikel daartoe niet worden overgegaan en enkel worden verwezen naar voetbalcoryfeeën die daarover reeds hun mening hebben geventileerd.3

Beroepsmogelijkheden

De nationale voetbalbond van Uruguay heeft reeds aangekondigd in beroep te gaan tegen de straf. Ook Liverpool – de club van Suarez – overweegt beroep aan te tekenen, althans overweegt juridische stappen. Blijkens de Disciplinary Code is het echter alleen mogelijk voor partijen die betrokken zijn in de eerste procedure en met een rechtens te beschermen belang – lees Suarez – om in beroep te gaan tegen de straf. Tevens kan de nationale voetbalbond van de betrokken speler beroep aantekenen bij de Appeal Committee. De partijen die in beroep wensen te gaan tegen het besluit van de Disciplinary Committee, dienen dit binnen drie dagen kenbaar te maken, waarna de partijen nog zeven dagen hebben om de beroepsgronden aan te leveren. Het instellen van beroep schorst de straf niet, Suarez wordt door het instellen van het beroep dus niet speelgerechtigd.

Voor Liverpool lijkt er echter geen beroepsmogelijkheid te zijn bij de Appeal Committee. Zij is immers niet betrokken in de procedure bij de Disciplinary Committee en is evident ook geen nationale bond. Hoewel Liverpool nadrukkelijk schade wordt toegebracht lijkt zij daar niets tegen te kunnen doen, althans niet tegen de opgelegde sanctie. Tegen de beslissing die de Appeal Committee neemt, staat nog beroep open bij het CAS (Court of Arbitration for Sport), het hoogste college binnen de sport. Aldaar heeft Suarez de mogelijkheid de uitvoering van het besluit te doen schorsen. Het lijkt derhalve zaak om zo snel mogelijk bij het CAS te geraken, daartoe dient echter eerst de gehele procedure bij de FIFA doorlopen te worden.

In tegenstelling tot het beroep bij de Appeal Committee, werpen de FIFA reglementen en reglementen van het CAS geen beperkingen op ten aanzien van de bevoegdheid om beroep aan te tekenen bij het CAS. Dit kan derhalve twee dingen betekenen, Liverpool kan zich alsdan mengen in de strijd, doch meer voor de hand ligt de uitleg dat enkel de reeds betrokken partijen in beroep bij het CAS kunnen gaan. Dit ligt mede voor de hand gelet op het feit dat specifieke grondslagen zijn gecreëerd voor onder meer het WADA (Wereld Antidoping Organisatie) om beroep in te stellen bij het CAS. Liverpool lijkt derhalve buitenspel gezet in de sportrechtelijke procedure, terwijl de sanctie hen hard treft: Suarez mist 14 wedstrijden van Liverpool. Naar men verwacht zal Liverpool zich hier niet zomaar bij neerleggen. Wordt derhalve vervolgd…

© Lars Westhoff
Juridisch Sportloket – Vissers Advocatuur

 

1 http://www.fifa.com/worldcup/news/y=2014/m=6/news=disciplinary-proceedings-opened-against-luis-suarez-2384766.html

2 http://www.fifa.com/worldcup/news/y=2014/m=6/news=luis-suarez-suspended-for-nine-matches-and-banned-for-four-months-from-2386354.html

3 Algemeen Dagblad: “Maradona hekelt straf Suárez: 'Wie heeft hij gedood?'” http://www.ad.nl/ad/nl/1045/WK-voetbal/article/detail/3679853/2014/06/27/Maradona-hekelt-straf-Suarez-Wie-heeft-hij-gedood.dhtml ; GOAL.com: “Fifa punished Suarez like I punish my kids – Ronaldo” http://www.goal.com/en-sg/news/5456/international-football/2014/06/27/4916633/fifa-punished-suarez-like-i-punish-my-kids-ronaldo

Laatste nieuwsberichten