Update: Staatssteun iets bijzonders?  23-04-2013

Door Lars Westhoff

Enkele weken geleden beschreef ik – naar aanleiding van de mediaberichten over staatssteun aan PSV - in het stuk “Staatssteun of toch niet” de achtergrond en vereisten van staatssteun. Inmiddels heeft de Commissie in haar openbare brief aan de Nederlandse Autoriteiten haar standpunt toegelicht.

Geen unieke situatie
Behalve de thans in de media spelende zaak over PSV, behandelt de Commissie ook de zaken omtrent de (vermeende) staatssteun van de Gemeente Nijmegen aan NEC, de steun van de gemeente Tilburg aan Willem II, de steun van de gemeente Maastricht aan MVV, de steun van de gemeente ’s-Hertogenbosch aan FC Den Bosch en de steun van de gemeente Arnhem aan Vitesse. De situatie van PSV is derhalve niet uniek te noemen.

Verschillen
Van bovengenoemde situaties kan alleen de steun van Arnhem aan Vitesse volgens de Commissie niet worden aangemerkt als ongeoorloofde staatsteun. Het betrof in het geval van Vitesse een herstructurering van haar schulden door middel van een zogenaamde crediteurenakkoord. De gemeente Arnhem (de grootste schuldeiser) ging als enige niet akkoord. Nadat surseance van betaling was verleend, had de bewindvoerder de mogelijkheid om het akkoord voor alle schuldeisers verbindend te verklaren1. Mede omdat de gemeente Arnhem door als enige schuldeiser niet in te stemmen haar positie had verzwakt, kon de gemeente Arnhem niet anders dan instemmen met het crediteurenakkoord2. De Commissie is derhalve van mening dat de gemeente Arnhem heeft gehandeld als een hypothetische particuliere crediteur. Met dit akkoord is derhalve geen staatssteun gemoeid.

Met betrekking tot de situatie van PSV, waarin PSV haar trainingscomplex en de grond onder haar stadion verkoopt en terug pacht van de gemeente, merkt de Commissie het volgende op. De Commissie stelt zich de vraag of een investeerder in een markteconomie, die tenminste op de lange termijn rendement op zijn investering nastreeft, op dezelfde wijze zou hebben gehandeld als de gemeente. Met de gegevens die de Commissie nu heeft, stelt zij dat dit niet het geval is. Uit de stukken blijkt nergens dat de gemeente enig voornemen had om met de transacties winst te maken maar veeleer om verlies te voorkomen. Dit zou voor een gemiddelde investeerder in een markteconomie niet acceptabel zijn geweest. Het selectieve voordeel voor PSV is met name gelegen in het kunnen aflossen van de hypotheek en andere leningen met een hogere rente dan dat de gemeente moet betalen.

Onrechtmatig
De steun zoals die is verleend aan PSV is onrechtmatig, zo oordeelt de Commissie. Indien de Commissie tot de bevinding komt dat de steun ook onverenigbaar is met de interne markt, zal de Commissie beslissen dat de steun van PSV moet worden teruggevorderd, inclusief rente over de periode dat de steun beschikbaar was voor PSV. In het verdere verloop van de procedure zal duidelijk worden op welke wijze de gemeente Eindhoven de steun verenigbaar acht met de interne markt.

Wij zullen de procedure op de voet volgen en hier nader over berichten indien meer informatie beschikbaar komt. Mocht U naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, of mocht U meer informatie wensen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Lars Westhoff
Para Legal sectie Sport en Recht1 60 van de 61 schuldeisers waren akkoord en zij vertegenwoordigden meer dan 50% van de totale omvang van de van de vorderingen.
2 De gemeente Arnhem heeft uiteindelijk 12% van haar vordering ontvangen.

 

Laatste nieuwsberichten